e
O KANCELARII

Kancelaria Prawa Pracy JUSTICARE Monika Wacikowska powstała z przekształcenia firmy doradczej PLATFORMA KADROWA Monika Wacikowska. Zakresem działań obecnej Kancelarii, podobnie jak jej poprzedniczki, jest przede wszystkim świadczenie pomocy prawnej w zakresie przepisów prawa pracy, w tym: udzielanie porad prawnych dotyczących stosowania, interpretacji oraz realizowania przepisów prawa pracy, tworzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, audyt dokumentacji pracowniczej, udział w negocjacjach pracodawcy z pracownikami i związkami zawodowymi w sprawach wynikających ze stosunków pracy, prowadzenie szkoleń z zakresu prawa pracy oraz reprezentowanie pracodawców przez sądami powszechnymi, a także instytucjami państwowymi.

Kancelaria świadczy usługi dla pracodawców, pracowników, związków zawodowych, jak również wszystkich innych podmiotów, które mają problemy z interpretacją lub stosowaniem przepisów z zakresu szeroko pojętego prawa pracy.